DTP - Masaüstü Yayıncılık

Masaüstü Yayıncılık, müşterimiz tarafınızdan gönderilen ve düzenlenebilir olmayan metin ve grafiklerin düzenlenebilir hale getirilerek çeviriye hazırlanması ile başlar. İkinci adım ise çeviri tamamlandıktan sonra metinlerin aslına uygun şekilde sayfaya yerleştirilmesini, genel görünüşünün ve biçiminin düzenlenmesini, içindekiler ve dizin sayfalarının hazırlanmasını ve özellikle de kullanım kılavuzu, katalog ve broşür gibi dokümanların baskıya hazır hale getirilmesini içerir.

Bir metnin çevirisinin yapılabilmesi için öncelikle o metnin çeviriye hazır halde olması yani üzerinde düzenleme yapılabilir olması gereklidir. Pdf, resim gibi dosya formlarında gönderilmiş olan dosyalar veya el yazısıyla yazılmış olan metinler öncelikle çevirmenin üzerinde çalışabileceği dosya formlarına dönüştürülür. Bu işlem, özellikle bazı katalog, kullanım kılavuzu ve broşür gibi çok resimli ve detaylı dosyalarda çok zaman ve emek gerektirir.

DTP sürecine başlamadan önce eğer sağlanabiliyorsa bu dosyaların oluşturulduğu kaynak dosyalar (Indesign, Frame Maker, QuarkXPress, vd.) müşterimizden temin edilmeye çalışılır. Temin edilemediği durumlarda ise masaüstü yayıncılık uzmanı devreye girer ve yukarıda bahsedildiği gibi son kullanıcı için basılmış olan ve çevirisi talep edilen dosya üzerinde çalışma yapar. Bu çalışma karakter, paragraf ve sayfa biçimlendirilmesi, resim ve grafiklerin oluşturulması, boyutlandırılması, yerleştirilmesi ve içindekiler ve dizin sayfalarının hazırlanmasını içermektedir.

Dosya, üzerinde çeviri yapılabilir hale getirildikten sonra sırasıyla çevirmen, redaktör ve editörden geçerek masaüstü yayıncılık uzmanına geri gelir. Bu kez uzmanımız, çevirisi tamamlanmış olan dosya üzerinde çalışmaya başlar. Uzmanımız, çeviriden sonra uzamış veya kısalmış olan ve sayfa düzenine olumsuz yansıyan paragraf ve/veya tümce boyutlarını orijinal dosyanın sayfa düzenine göre yeniden düzenler; cümlenin anlamını bozmayacak şekilde bazı sözcükleri ekler veya çıkartır; gerektiğinde alfabetik sıralama yapar; dizin ve içindekiler bölümlerini yeniden düzenler.

Tüm bu işlemler gerçekleştirildikten sonra dosyanın basıma hazır hale geldiğini kontrol etmek için çıktısını alır ve bir kez daha kontrollerini ve eğer gerekiyorsa düzeltmelerini yapar. Böylece dosya, baskıya hazır ve son kullanıcıya sunulabilir hale getirilmiş olur.

Infınıty Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri

INFINITY ÇEVİRİ

Caddebostan mah. Nihat Kızıltan sok. No: 6/9 Kadıköy, 34728 İstanbul-Türkiye

TELEFON

+90 532 230 35 14
+90 216 459 72 10

 

 

Infinity Çeviri / Dosya gönder
    1. Şirket
    2. * Adınız Soyadınız
    3. * Telefon Numaranız
    4. * Email Adresiniz
    5. Mesajınız

Büyük dosyalarınız için infinityceviri@gmail.com adresimizi kullanabilirsiniz.

TOP