Yeminli ve Noter Onaylı Tercüme

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olan çevirileri ifade eder. Devlet dairesi, üniversite, banka, konsolosluk ve evlenme daireleri gibi bazı kurumlar çevirilerin noterlik tarafından yetkilendirilmiş yeminli bir tercüman tarafından yapılmış olmasını ve uygun şekilde ıslak imzalı olarak imzalanmış ve kaşelenmiş olmasını talep edebilirler.

Yeminli tercümanlık, lisans eğitimini Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimleri vb. bölümlerde tamamlamış veya yurt dışında veya yurt içinde almış olduğu ilgili yabancı dildeki eğitimini diploması ile kanıtlayabilen çevirmenlere yalnızca noterlikler tarafından verilebilen bir unvandır. Yeminli tercüman olmak isteyen kişi gerekli evrakları tedarik ederek notere başvurur ve noter huzurunda uzmanlığa sahip olduğu ve bu uzmanlığını kanıtlayabildiği kaynak dilden hedef dile aslına uygun ve doğru çeviri yapacağına dair noter huzurunda yemin eder. Yeminli tercümanlar noterliklerden aldıkları zabıt tutanakları karşılığında yeminli tercüme hizmeti verebilirler.

Yeminli tercüman tarafından imzalanması gereken bir çevirinin basılı çıktısında yeminli tercümanın adı, soyadı, kaynak dil, hedef dil, tarih bilgileri ve yeminli çevirmenin çeviriyi aslına sadık kalarak yaptığına dair verdiği söz bulunmalıdır. Çevirisi yapılmış olan kaynak metin de çıktısı alınarak yeminli tercüman tarafından imzalanır. Belge ayrıca yeminli tercüme mührü ile de kaşelenmelidir.

Çevirisi yeminli tercüman tarafından yapılan belgenin sorumluluğu, imzalandığı ve kaşelendiği surette tamamıyla yeminli tercümana aittir. İmza ve kaşesi olmayan belgeler yeminli tercüman tarafından yapılmış olsalar bile yeminli tercüme olarak kabul edilmez.

Noter Onaylı Tercüme

Yeminli tercüman tarafından kaynak metnin aslına uygun olarak çevrildiğine dair imzalanmış ve kaşelenmiş olan ve ayrıca noter tarafından da onaylanmış olan çeviri noter onaylı tercüme olarak ifade edilir. Tercüme edilmiş bir belgenin noter tarafından onaylanabilmesi için belgenin ilgili noterce yetkilendirilmiş yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş olması gerekir. Yeminli tercüman, çevirinin ve kaynak metnin basılı çıktılarının her sayfasını ıslak imzalı olarak imzalar ve kaşeler; ardından noter, çevirmenin imzasının orijinal olduğunu belgeler. Noter onaylı tercüme, birçok kurum ve kuruluş tarafından talep edilmektedir.

La Haye Sözleşmesine taraf ülkelerin resmi kurumları bu tür resmi evrakları ek olarak apostilli şekilde talep etmektedir. Hangi ülkede hangi tür belgeler için hangi yetkili makamların apostil verdiği bilgisine ve ayrıca La Haye Sözleşmesine taraf ülkelere şu linkten ulaşabilirsiniz:  https://www.hcch.net/de/states/hcch-members.

Resmi kurumlara ibraz edileceği için, yeminli veya noter onaylı tercümelerin hatasız olması gerekmektedir. Çeviride hataya rastlanırsa belge geçerliliğini kaybeder. Bu nedenle yeminli ve noter onaylı tercümelerin alanında uzman çevirmenler tarafından yapılması önemlidir.

Resmi kurumlar tarafından talep edilen resmi evrakların yeminli tercümanlar tarafından çevirisi, noter onayının alınması ve apostillenmesi ilgili noterlik kanalı ile yapılır. Belgeler müşterimizin adresine kurye veya kargo ile teslim edilir.

Infınıty Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri

INFINITY ÇEVİRİ

Caddebostan mah. Nihat Kızıltan sok. No: 6/9 Kadıköy, 34728 İstanbul-Türkiye

TELEFON

+90 532 230 35 14
+90 216 459 72 10

 

 

Infinity Çeviri / Dosya gönder
    1. Şirket
    2. * Adınız Soyadınız
    3. * Telefon Numaranız
    4. * Email Adresiniz
    5. Mesajınız

Büyük dosyalarınız için infinityceviri@gmail.com adresimizi kullanabilirsiniz.

TOP