SIK SORULAN SORULAR

Infinity Çeviri olarak teknik, hukuki, ticari, akademik, medikal, pazarlama, spor ve bilişim gibi özel uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyduğunuz çeviri hizmetlerinde çözüm ortağınız olmak isteriz. Sizin ve firmanızın çeviri taleplerini karşılamak üzere kendi alanlarında uzman çevirmen ve redaktör kadromuzla 2014 yılından beri hizmet vermekteyiz. Çeviri süreçlerinde müşterilerimizin sık sordukları sorular ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Müşteriden İngilizceye veya herhangi başka bir dile tercüme talebi geldiğinde öncelikle kaynak metnin konusu incelenir. Ardından tercüme edilecek dosyanın sözcük sayısı belirlenir. Çevirinin konusuna ve uzunluğuna göre en uygun çevirmen belirlenir. Hedef dile tercüme edilmesi istenen dosyayı çevirecek olan tercümanın o anadile sahip bir tercüman olması ilk tercihimizdir.

Çeviri ücretini hesaplarken tüm dünyada kabul görmüş olan kaynak metindeki sözcük sayısını baz alıyoruz. Kullandığımız çeviriye özel yazılımlar sayesinde kaynak metinde bulunan cümleler analiz ediliyor ve sözcük sayısı otomatik olarak belirleniyor.

İngilizceye veya başka bir dile tercümesi yapılacak olan dosyayı e-posta ile göndermenin yanı sıra sitemize yükleyerek de teklif alabilirsiniz. Yeminli, noter onaylı, apostilli veya konsolosluk onaylı tercüme ücretleri dosyanın çevirisine ek olarak sayfa başına ayrıca ücretlendirilir.

Teslim süreleri tercümesi talep edilen dosyaların dosya biçimlerine, konularına, uzunluklarına ve zorluk derecelerine göre belirlenmektedir. Word dosyası olarak gönderilen ve zorluk derecesi yüksek olmayan yaklaşık 2.000 sözcük uzunluğundaki bir dosya bir iş günü sonrasında çevirisi ve kontrolü yapılmış olarak müşterimize teslim edilir.

Bir tercümanın İngilizce-Türkçe yönünde günlük çeviri kapasitesi yaklaşık 3.500-4.000 sözcüktür. Türkçe-İngilizce yönünde ise bu sayı yaklaşık 2.500-3.000 sözcük civarındadır. Her çevirmenin kapasitesi çeviri yaptığı konuda sahip olduğu çeviri tecrübesine, kaç yıldır tercüme yaptığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle tercümesi yapılacak olan metnin içeriği konusunda deneyime sahip olan bir çevirmen ve redaktör ekibiyle çalışmak her zaman ilk önceliğimizdir.

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olan çevirileri ifade eder. Devlet dairesi, üniversite, banka, konsolosluk ve evlenme daireleri gibi bazı kurumlar çevirilerin noter yeminli bir tercüman tarafından yapılmış olmasını ve uygun şekilde ıslak imzalı olarak imzalanmış ve kaşelenmiş olmasını talep edebilirler.

Çevirisi yeminli tercüman tarafından yapılan belgenin sorumluluğu, imzalandığı ve kaşelendiği surette tamamıyla yeminli tercümana aittir. İmza ve kaşesi olmayan belgeler yeminli tercüman tarafından yapılmış olsalar bile yeminli tercüme olarak kabul edilmez.

Yeminli tercüman tarafından kaynak metnin aslına uygun olarak çevrildiğine dair imzalanmış ve kaşelenmiş olan ve ayrıca noter tarafından da onaylanmış olan çeviri noter onaylı tercüme olarak ifade edilir. Tercüme edilmiş bir belgenin noter tarafından onaylanabilmesi için belgenin ilgili noterce yetkilendirilmiş yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş olması gerekir. Yeminli tercüman, çevirinin ve kaynak metnin basılı çıktılarının her sayfasını ıslak imzalı olarak imzalar ve kaşeler; ardından noter, çevirmenin imzasının orijinal olduğunu belgeler.

Noter onaylı tercüme, birçok kamu veya özel kurum ve kuruluş tarafından talep edilmektedir. Özellikle resmi kurumlara ibraz edilecek olan yeminli veya noter onaylı tercümelerin hatasız olması gerekmektedir. Çeviride hataya rastlanırsa belge geçerliliğini kaybeder.

Yabancı ülkelerin resmi kurumlarından alınan belgelerin çevirilerinin Türkiye’de geçerli olabilmesi için o belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Türk Konsolosluğu veya yetkili makam tarafından onaylanması gerekmektedir. Aynı şekilde Türkiye’de alınan bir belgenin de yabancı bir ülkede geçerli olması için mutlaka önce o ülkenin resmi diline çevrilmesi, ardından noterde tasdik ettirilmesi ve yine o ülkenin Türkiye’deki konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir. Belirli bazı ülkeler yabancı kaynaklı belgelerin çevirilerinin diğer ülkede geçerliliği konusunda kendi dış makamlarınca onaylanma şartını kaldırmak üzere 5 Ekim1961 tarihinde “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki La Haye Sözleşmesi” adında çok uluslu bir sözleşme imzalamışlar ve bu tasdik şartını kaldırmak istemişlerdir. Bu sözleşmenin amacı “sözleşmeye taraf ülkelerden birinde düzenlenen resmi bir belgenin konsolosluk veya diğer resmi makamlar tarafından onaylanmadan sözleşmeye taraf diğer bir ülkede kullanılmasını sağlamaktır” şeklinde ifade edilmektedir.

Sözleşmeye göre, taraf ülkelerin birinden alınan belgeler diğer bir taraf ülkede “Apostil” (tasdik) şerhi ile onaylandığında geçerlilik kazanmaktadır. Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Sözleşmesinin tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

La Haye Sözleşmesine taraf olan ülkelere ve apostil şerhi veren makamlara şu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.hcch.net/de/states/hcch-members

Bir Apostil belgesinde;
Ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur.

Ayrıca aşağıdaki bilgiler de bu şerh üzerinde mevcut olmalıdır:

 1. Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
 2. Belgeyi imzalayan kişinin adı
 3. Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı
 4. Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
 5. Tasdik edildiği yer
 6. Tasdik edildiği tarih
 7. Apostili düzenleyen makam
 8. Apostil numarası
 9. Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi
  Apostili düzenleyen yetkilinin imzası

Her bir müşteri için oluşturulan ve sürekli güncellenen terim listeleri sayesinde müşteriden zaman içinde gelen belgelerin çevirileri farklı çevirmenler tarafından yapılsa bile terminolojide uyumluluk sağlanır. Ayrıca kullanılan çeviri bellekleri de buna hizmet eder.

INFINITY ÇEVİRİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

INFINITY ÇEVİRİ

Kadıköy, Nihat Kızıltan sok. No: 6/9,
Caddebostan, 34728 İSTANBUL, TÜRKİYE

TELEFON

+90 532 230 35 14
+90 216 459 72 10

TOP